Tilmeldte
3
Navn Bemærkning
Elias Au-Nguyen
Isaac Rask Drube
Theodor Bodekær Villadsen