ETISKE REGLER & ADFÆRDSKODEKS

I Herlev Taekwondo tilstræber vi at udvikle os efter de fem begreber/ elevregler der danner grundlaget for den rette Taekwondoånd:

1. tålmodighed (inna)

2. beskedenhed (keumson)

3. gode manerer(jeeui)

4. det at være ydmyg (jumti)

5. retfærdighed (tjongui)

Det kræver tålmodighed at få sin Taekwondo kunnen perfekt. Det at udvikle sig kræver i det hele taget tålmodighed.

Det at dyrke taekwondo er at udvikle den tilnærmelsesvis perfekte teknik, at man som person også udvikler sig. En god taekwondo udøver er retfærdig og udviser gode manerer/ etikette / beskedenhed / selvopofrelse og er ydmyg. Det forventes af klubbens medlemmer, at man udviser respekt for hinanden - at man taler ordentligt og respektfuldt - det gælder i mails, sms og sociale medier. Det gælder både i og uden for træningssalen. Det forventes at man passer på klubbens lokaler, og i det hele taget opfører sig ordentligt og respekterer de beslutninger som klubbens ledelse har truffet. Trænerne indtager en meget vigtig position/rolle mht. til ovennævnte. Som træner er man foregangsmand, men har også pligt til på en venlig, men bestemt måde, at korrigere elever der ikke lever op til ovenstående regler om god respektfuld opførsel.


Herlev Taekwondo klubs Adfærdskodeks:

Altid vise respekt for hinanden - både i og udenfor dojangen

Altid have et ordentligt respektfuldt sprog overfor andre

Altid skrive sobert og respektfuldt - både i mails, sms og sociale medier

Vi takker vore sponsorer

Herlev Hwarang Taekwondo Klub HI

Herlev Hovedgade 201A, 1., 2730 Herlev