Regler for ophold i dojangen


Før træningen

· Man bukker for dojang’en, når man går ind og ud.

· Når man træder ind i dojang’en, bukker man for højere graduerede og for instruktøren.

· Retter man på sin dobok vendes fronten væk fra højere graduerede, instruktøren og flaget.

· Kommer man for sent, går man op til instruktøren og bukker og afventer at vedkommende fortæller, hvor man skal stå.

· Skal man gå før træningen er slut, spørger man instruktøren, før træningen starter, om det er ok at man går før tid.

· Har man skader eller andre forhold der kan påvirke træningen, fortæller man det til instruktøren før træningen starter.

· Skal man forlade dojangen, eksempelvis for at gå på toilet, beder man instruktøren om lov, og afventer vedkommende accepterer.

· Der må kun drikkes vand under træningen, når instruktøren har givet lov.


Under træningen

· Træningen foregår altid i fuld dobok.

· Instruktøren tiltales altid Toga-nim (under 1. Dan), Kyosa-nim (1 – 3. Dan) eller Sabeum-nim (over 4. Dan).

· Man afbryder aldrig instruktøren. Vil man sige noget rækker man hånden op og afventer instruktøren giver en ordet.

· Man træner kun de teknikker som instruktøren anviser..

· Man ligger ikke og flyder eller hænger op ad en væg.

· Ingen kamp uden opsyn af instruktøren.

· Vender man front mod en anden elev eller instruktøren, viser man vedkommende respekt ved at bukke.

· Under træningen skal eleven være fuldt koncentreret og give sig 100 procent.

· Der skal være et minimum af snak og støj, kun Ki-hap skal kunne høres.

· Man fjanter og pjatter ikke under træningen, men velkommen til at hygge sig med træningskammeraterne før og efter træningen.

· Har man brugt noget udstyr, ryddes dette op efter træning .

· Får man en skade informerer man instruktøren og beder om at måtte forlade træningen om nødvendigt.

· Står man i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på tøjet, piller næse el.lign.

· Bliver der forklaret noget til andre på holdet, så bliver man stående i den pågældende stand, indtil instruktøren giver besked på andet.

· Bruges der udstyr under træningen lægges det pænt ned efter anvendelse. Man kaster ikke med det.

· Ved partnertræning tages hensyn til din partners evner, alder med mere.


Efter træningen

· Har der været anvendt udstyr, hjælper man med at rydde op, således at dojangen er ren og ryddelig.


Personlig hygiejne

· Negle på tæer og fingre skal være rene og kortklippede.

· Man møder altid til træning i soigneret tilstand. · Dogogen skal altid væren ren og glat.

· Ingen former for smykker, armbånd eller ure må bæres under træningen.

· Man træner altid i bare tær, medmindre der er en grund til ikke at gøre det og det er aftalt med instruktøren.

· Dobok’en skal altid være ren og, om nødvendigt, strøget til træningen og specielt til gradueringer.

· Følgende Dobok's må bruges: Traditionel dobok - slå overmodel / Anurak model - WTF konkurrence doboks.

· Alle andre doboks må kun bæres ved specielle lejeligheder.

· Kun danbærer må bære sort krave på dobok’en.

· Der skal være klubmærke på dragten.

· Dobok og bælte tages kun af og på i omklædningsrummet eller toilettet.

· Dobok’en skal behandles ordentligt og må ikke krølles sammen i tasken eller smides på gulvet.

· Har du din Dobok på til og fra træning, skal den dækkes til med en trøje eller lignende.

· Du må ikke spise i din Dobok, med mindre du tager en trøje eller jakke på først.

· Kup bærere må have hvid T-shirt under dobok’en. Dan bærere må have sort T-shirt under dobok’en.


Uden for dojangen

· Man skal være loyal over klubben og sine instruktører.

· Gør aldrig noget der kan vanære Taekwondo, klubben, instruktører eller kammerater.

· Tal aldrig nedsættende om andre stilarter.

· Taekwondo må kun bruges som selvforsvar i overensstemmelse med nødværgerettens § 13.

· Behandl klubbens lokaler ordentligt, og ryd op efter Dig. Stil dine sko i sko hylden.

· Omklædnings rummet skal bruges til dit tøj mens du træner, og du skal tage dit træningstøj / doboks m.m. med hjem efter hver træning.


Øvrige regler

· Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer før og under træning er forbudt.

· Der må ikke tygges tyggegummi under træningen.

· Der må ikke spises i Dojangen, der henvises til området med bord og stole.

· Der må ikke tales i mobiltelefon i Dojangen og evt. telefoner skal sættes på lydløs.

· Mobning samt brug af eder accepteres ikke i klubben.

· De listede regler gælder også for pårørende og tilskuere i Dojangen.

Vi takker vore sponsorer

Herlev Hwarang Taekwondo Klub HI

Herlev Hovedgade 201A, 1., 2730 Herlev